» » AMELİYATHANE

AMELİYATHANE

Ameliyathane
Polikliniğimizde veteriner hekimlerimiz hassasiyetle, ilgiyle ve şefkatle evcil hayvanların bakımı, muayenesi, tedavisi ve cerrahi operasyonlarını gerçekleştirmektedir. Kliniğimizin ameliyathane bölümünde hekimlerimiz gerekli testleri ve araştırmaları yaptıktan sonra, ilaçla yürütülen tedavi süreci sonrası lüzum gördüğü takdirde evcil hayvanlara ameliyat yapılmaktadır. Evcil hayvanın vücudunun, ameliyat sürecine ve sonrasına dayanıp dayanamayacağı göz önünde bulundurularak ameliyat gerçekleştirilir. Veteriner hekimi, sahibini önceden bilgilendirmek koşuluyla evcil hayvanlara yumuşak doku ameliyatları (üreme sistemi,baş boyun cerrahisi, cilt, sindirim sistemi, karın vb. ), endoskopik prosedürler, laparoskopik ve ortopedik ameliyatlar, oftalmoloji ( gözbilim cerrahisi ), diş ve çene ameliyatları vb. cerrahi müdahalede bulunabilmektedirler. Uzman ellerde, dünya standartlarında ve son teknoloji donanımlara sahip ameliyathane ortamımızda gerçekleştirilen ameliyat sonrası müşahede ve bakım, uzmanlarımız eşliğinde polikliniğimizde sağlanmaktadır.

Ameliyathanemizde Kullanılan Teknoloji ve Hijyen

Evcil hayvanın ameliyat öncesi cerrahi hazırlığını sağlamak üzere ( anestezi uygulanan bir alan vb. ) uygun alanlar gereklidir. Bu alandan hasta, radyolojik kontrole ve ameliyathane alanına rahatlıkla erişebilmelidir. Amaç, enfeksiyon olasılığını arttırabilecek alanlardan steril olarak hasta transferi sağlanmaktadır. Aynı zamanda hastanın anestezide gerekenden daha uzun kalmasını önlemektir. Ameliyathanenin hemen dışında temiz bölge yani veteriner hekimin ve ekibinin aseptik( mikroptan arındırılmış )olarak giyinmek ve eldiven takmak için makinelerin olduğu yer gereklidir. Ameliyat ortamına bakteri taşınmaması oldukça önemlidir. Cerrahi alanın tavanları, duvarları, yerler, ameliyat masası, steril aletler, cerrahi ekipmanlar, lamba, hasta takibini sağlayan cihazlar vb. ortamda bulunan her şey ve her yer ameliyat sonrası kapsamlı dezenfekte edilmelidir.
Polikliniğimizde bulunan ameliyathanelerde bahsettiğimiz tüm donanım kalite standartlarına uygun olarak bulunmakta ve tüm prosedürler standartlara uygun olarak yerine getirilmektedir. Hastalarımızın ameliyat süreci ve sonrası bakım süreci başarı ile tamamlanmaktadır.

Evcil Hayvan Hasta Ameliyathaneden Çıkınca…

Hastalarımızın birçoğu ameliyattan sonra birkaç saat müşahede altında kaldıktan sonra evlerine, yuvalarına gönderilebilmektedir. Bu kararda hastanın yaşı, durumu, ameliyatın tipi, vb. önemlidir. Evcil hayvanlar için ameliyat sonrası bakım, her hastaya göre farklılık gösterir, bunun sebebi birbirlerinden farklı olmalarıdır. Hasta ameliyattan sonra 12-24 saat uyuklar halde, uyuşuk durumda olabilir. Dinlenmelerine ve iyileşmelerine izin verilmeli, hareketleri sınırlandırılmalı, takip edilmelidirler.

Hasta eve gidecek durumda ise bakımı, pansumanı ve kullanacağı ilaçlar vb. detaylar hakkında hasta evcil hayvan sahibine bilgilendirme yapılmaktadır. Hasta sahibine bunlarla ilgili bir liste verilmektedir.