» » VETERİNERLİK VE DAHİLİYE

VETERİNERLİK VE DAHİLİYE

Veterinerlik ve Dahiliye
Veterinerlik, hayvanların beslenmesi, üremesinin artırılması veya engellenmesi, rahatsızlıkları, yaralanmaları gibi durumlarına uzmanlıkla müdahale eden tıp mensubudur. Veteriner hekimler, koruyucu hekimlik uygulamaları yapıp, var olan bozuklukları önlemek, hayvanlarda oluşan parazitlerin kontrol altına alınması için araştırmalar ve uygulamalar yapmaktan da sorumludur. Veterinerlik alanında Dahiliye, hayvanların dolaşım, deri, sindirim, solunum, lenfatik ve sinir sistemleri ile ilgili hastalıkların teşhis edilmesini ve tedavi edilmesini sağlamaktadır. Klinikte yapılan muayene neticesinde şayet hayvanın yatırılarak tedavi edilmesi gerekiyorsa veteriner hekim, hayvanı yatırarak tedavisine devam etmektedir. Hayvanın tedavisinde ihtiyaç olduğunda, cerrahi, patoloji ve laboratuar bölümlerinden de yararlanılmaktadır. Hayvanında rahatsızlık olduğunu anlayan sahipleri hemen onu veteriner hekime götürmelidir. Erken müdahale insanlarda olduğu gibi diğer canlıların hayatını kurtulması adına önemli bir adımdır.

Dahiliye Bölümünün İlgilendiği Hayvanlar

Çevremizde yoğunluklu olarak kedi ve köpek gibi pet hayvanlarını gördüğümüzden dahiliyenin sadece onlarla ilgilendiğini düşünmek yanlış olur. Dahiliyenin ilgi alanına, bütün hayvanlar girmektedir. Şehir merkezlerinde bulunan hayvan kliniklerinde ve hastalıklarında veteriner hekimler daha evcil hayvan ağırlıklı tedavi yapmaktadır. Fakat veteriner hekimler, veterinerlik fakültesinde bütün hayvanların dahiliye tanı ve teşhisleri hakkında eğitim almaktadırlar. Bütün hayvanlarla ilgili dahiliye bölümünde verilen eğitimde, Endokrinoloji, Egzotik Hayvanlar, Dermatoloji, Gastroenteroloji, Enfeksiyon Hastalıklar, Onkoloji, Kardiyoloji, Üroloji, Hematoloji-immunoloji, Kulak-Burun-Boğaz hastalıkları gibi dersler verilmektedir. Bunun anlamı kentte evcil hayvanları tedavi eden veteriner hekim köyde at, inek gibi havyaların dahiliye hastalıklarına tanı koyup tedavi yapabilmektedir. Hatta vahşi yaşam alanlarındaki hayvanlar da bu alan içerisinde yer almaktadır.

Dahiliye ve Tedavi Üniteleri

Kedi, köpek başta olmak üzere her türlü hayvanın iç hastalıkları ile ilgilenen dahiliye bölümü çeşitli ünitelerden oluşmaktadır. Bu ünitelerin başında, Hematolojik, Dermatolojik, Ürolojik ve Parazitolojik hastalıkların ön incelemelerinin yapılmasına imkan tanıyan Laboratuar ünitesi gelmektedir. Görüntüleme ünitesinde,  Ultrasonografi ve Otoskopi işlemleri yapılmaktadır. Hayvanın hastalığına tanı konulup tedavisinin yapılabilmesi için diğer ünitelerin desteğini de almak gerekir. Alınan örneklerin laboratuarda değerlendirilmesi ve görüntüleme sistemi ile ayrıntılı tetkiklerinin yapılması oldukça önemlidir. Buradan çıkan neticelere göre gerekli görüldüğünde Kardiyoloji ünitesinden de yardım alınır. Küçük ve Büyük Hayvan Hospitalizasyon Ünitesi, Muayene-Tedavi üniteleri ve Enfeksiyöz hastalıklar ünitesi dahiliyenin diğer üniteleri arasında yer almaktadır.

İç hastalıklar konusunda uluslararası kalite standartlarında hizmet sunabilme kapasitesine sahip olan bir kliniğe müracaat etmek önemli kazanımları da beraberinde getirmektedir.